Triková plátna #4 – Práce s Cycloramou 2

6 years ago by in Jak začít s VFX Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Toto je pokračování předchozího dílu tématu, ve kterém jsme si povídali o tom, jaké to je pracovat s prostorovým trikovým plátnem skládajícím se ze zelené podlahy a tří stěn.


Zelená ve scéně

Důležité je samozřejmě vyvarovat se přítomnosti jakýchkoliv zelených prvků na kostýmech či předmětech ve scéně. Existují však speciální případy, u nichž se tomu vyhnout nedá – ano, tipujete správně, jde o odrazné objekty a zrcadla. Případ od případu budete muset rozhodovat, jaká pro vás bude nejméně bolestivá cesta, zdali se podobných předmětů zbavit zcela, nechat je v záběru a později ručně vymaskovat (vhodná alternativa, jde-li o statické objekty, špatná, když se hýbou), či zvolíte způsob jak potlačit jejich reflexe. Dobrým tipem je použít v takovém případě  obyčejný černý lak na vlasy – přestříkáte-li s ním například chromovaný objekt, jeho odraznost se notně sníží, kovový vzhled však zůstane. To je však pouze jedno velmi specifické řešení a rozhodně se nedá použít všude. V případě zrcadel, která budou neustále odrážet plátno a studio, je pak skoro lepší přelepit je lepenkou, umístit na ni trackovací body a dodat odraz v postprodukci.

Musíte si uvědomit, že vlastně všechny předměty budou zelenou barvu v nějaké míře odrážet, ať už se jedná o oblečení, dřevo či kov. Vždy se objeví nějaká porce spillu a při pohledu z úhlu bude odlesk i na matných předmětech, čímž se poruší jejich okraj a splyne se zeleným pozadím. A vždy to bude compositor, kdo si s tím bude muset nějakým způsobem poradit – většinou ručním maskováním. Zlatým pravidlem je tedy jít neustále cestou co nejmenšího odporu: nechat herce pohybovat tak, aby se na něm co nejméně odrážela barva, mít v záběru co nejméně odrazných předmětů, vždy mít jistotu, že green screen je od natáčených objektů co nejlépe odlišen. Netřeba dodávat, že je to zatraceně náročný úkol.

01

Tracking na zeleném prostředí

Cyclorama je zde proto, abyste se po ní mohli s kamerou volně pohybovat a natočené herce dosazovat do umělého prostředí. Jinými slovy se využívá 3d tracking. Jenže na rozdíl od 3d trackingu v záběrech z reálu, kde je téměř vždy co trackovat, na greenscreenu nic není a je povinností filmaře na něj to něco dodat. Tedy trackovací body. Ty jsou na profesionálních stagích občas již nalepené, často se však setkáte s čistým zeleným pozadí a budete si muset značky nalepit sami. A i tentokrát přibude kupa nových pravidel.

První dvě barvy, které nezkušené filmaře napadnou, když volí vzhled trackovacích bodů, je černá nebo bílá. Přece aby vše hezky kontrastovalo, řeknete si. Chyba. Vždy totiž musíte pamatovat i na nebohé compository, kteří by takové jasně viditelné body museli ručně maskovat. Dalším nápadem jsou modré body, které se pak dají klíčovat v druhém klíčovacím passu. To však naštvete kostyméry a architekty, kterým z barevného repertoáru vyhodíte dvě základní barvy, mnohdy jejich nejoblíbenější. V profesionálním prostředí se proto volí zelené tracking markery, které se od barvy plátna liší zhruba o půl clonového čísla (ve Photoshopu v Info záložce o RGB hodnotu cca 20).

Materiál pro tyto body je rovněž důležitý – v prvé řadě se nesmí lesknout. Ideální je textilní páska (kobercovka) nabarvená vhodnou barvou. Co se tvaru týče, platí to, co jsme si řekli již minule: je nutné používat ostré rohy. Čtverce, trojúhelníky, trojúhelníky s obrácenými trojúhelníky uvnitř, kříže atd., to vše funguje a dokonce je doporučeno používat všechny druhy najednou, náhodně posázené po celé stagi. Nikdy ne tečky čí kroužky!

To samo o sobě však nestačí. V případě 3d trackingu totiž vstupuje do hry paralaxa a pro správné zachycení pohybu kamery v prostoru je tedy nutné trackovat body v různých hloubkách a vzdálenostech od kamery. Magické číslo je 7 – máte-li alespoň sedm bodů pohybujících se v obraze, každý v jiné vzdálenosti, výsledná virtuální kamera bude (s trochou štěstí) bezchybná. V praxi je proto dobré neustále si kontrolovat, že zabíráte jak zadní, tak postranní stěny, kus podlahy a kus předmětů na stropě. Pokud děláte detailnější záběr, lze do scény porůznu postavit stojany, tyče, stativy atd. – samozřejmě tak, aby nikdy nezakrývaly snímané herce a objekty –  které obstarají potřebné trackovací body a compositoři je posléze prostě odmaskují. Můžete vidět na titulním obrázku tohoto článku o něco výše…

Jednotlivé body sice můžete umístit jak se vám zachce, při vytváření virtuálních prostředí a dosazování herců se však obecně vyplatí mít referenci velikosti stage. Trackovací body jsou pro toto ideální. Prostě si vyberete určitý tvar, který zvolíte jako základní (např. trojúhelníky) a pak ho nalepíte na stěny i podlahu v rozestupech dvou metrů, čímž vytvoříte jakousi trojrozměrnou mřížku. Tak budete mít vždy přehled o tom, v jaké vzdálenosti se jaký herec či objekt nachází ve scéně od druhého a digitální pracovníci budou mít zase o něco jednodušší život při vkládání virtuálních scén a určování toho, jak velké by měly být. Ostatní trackovací body různých tvarů pak již můžete nalepit jak se vám zlíbí, vždy však s mírou, neboť příliš hustě posetý greeenscreen může působit stejné problémy jako ten špatně nasvícený.

Normon_LAB_BEFORE_02

Někdy na tracking markery holt postačí tejpa 😀 Zdroj: FXGuide

Co nebylo řečeno

Vše ostatní jsou již jen kombinace řešení problémů a specifika, která vznikají záběr od záběru. Zakryjete-li greenscreen černou látkou, aby nepouštěl spill, budete muset na látku rovněž nalepit trackovací body, které se vám však málokdy podaří rozmístit tak, aby vytvořily spolehlivou 3d mřížku. Děláte-li detailní záběr, ve kterém chybí tracking markery, můžete je kdykoliv dolepit – noste vždy náhradní zelenou tapu. Selhat může kdeco a proto není od věci pojistit si výsledek i jinak.

Nikdy neopomeňte pořízení několika referenčních fotek celé stage z různých úhlů (8-12 fotek stačí), které mohou trackeři využít, selže-li 3d tracking záběru. Komplikace vznikají i při zkreslení obrazu vlivem čoček. Tehdy je třeba pořídit záběr na referenční mřížku, kterou před natáčením postavíte před běžící kameru, aby compositoři přesně viděli jak se deformace obrazu projevuje. Nezapomeňte také vždy zaznamenat, jak vysoko se nachází ohnisko kamery od země.


 

TRIKOVÁ PLÁTNA

#1 – Greenscreen a typy back-dropů

#2 – Práce s back-dropem

#3 – Práce s Cycloramou

#4 – Práce s Cycloramou 2

 

Freelance filmař a CG grafik. Bývalý Cinematic Director ve Warhorse Studios. Milovník Pána prstenů a Jurského parku. Tvůrce VFXcz.