Triková plátna #3 – Práce s cycloramou

6 years ago by in Jak začít s VFX Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

I na obyčejném greenscreen backdropu se dají natočit divy – celé filmy byly vytvořeny jen za použití plošného klíčovacího pozadí. Pokud se zrovna nechcete pouštět do spektakulárních dynamických záběrů a nevadí vám omezení na stacionární a švenky, není třeba zacházet nikam dál. To však přestává platit ve chvíli, kdy kameru uvolníte z místa a hodláte celé postavy svých herců zasadit do digitálního prostředí. V takovém případě přichází na řadu cyclorama (zkráceně „cyc“), tedy kompletní greenscreen stage.

V dnešní části se nebudeme zabývat tím, jak si takovou stage postavit, protože to je námět na samostatné téma. Budeme spíše počítat s tím, že již máme nějakou k dispozici, že jde o prostředí o dvou až třech zelených stěnách a podlaze, že cyc je nabarven správným typem zelené, že jeho rohy jsou zaoblené, že je rovnoměrně nasvícen KinoFlo či CycLight světly a vám stačí vrhnout se s kamerami dovnitř a začít cvakat klapkami. Co se velikosti zvolené stage týče, vždy se řiďte tím, co bylo určeno v preprodukci. Pokud je ve storyboardu množství low-angle záběrů, pak se ujistěte, že stěny cycloramy jsou dostatečně vysoké, pokud herci budou po scéně chodit, vždy berte co největší prostor (a nechte si pár metrů rezervy).

Některá pravidla natáčení na cycloramě jsou velice podobná těm z backdropu, v této kapitole půjde tedy o jakési prolnutí obou postupů. V největší míře se tentokrát budeme věnovat dvěma tématům charakteristickým pro danou tematiku – spillu a trackovacím bodům.


Spill a vše s ním související

Na cycloramě je spill obrovský a všudypřítomný. Je jedním z jejích největších problémů a proto začněme hned tím, co si prostě musíte vtlouct do hlavy – herci se nesmí  přibližovat ke stěnám plátna. Jednak aby neporušili rovnoměrné nasvícení, neboť to je klíčové pro dobrý výsledek, zároveň se však vyvarujete jejich přílišné kontaminaci barvou. Té se sice při použití cycu nevyhnete vpodstatě nikdy (s výjimkou černých a červených objektů), i tak je však lepší omezit ji na minimum, což pomůže zvláště compositorům. Ti budou vždy muset zelené odlesky z objektů odstraňovat, čímž tyto ztratí část své barevné informace, tóny jednotlivých barev se lehce promění (žlutá přejde do oranžové, azurová do modré atd.) a klíč často ztratí jemné detaily. Čím méně zelené k odstranění, tím lépe. Tomu lze napomoci i vypnutím reflektorů, které osvětlují část greenscreenu, jež nepoužíváte. Pro ještě lepší efekt můžete pak tyto části zakrýt například černou látkou či jakkoliv jinak odstínit.

Na tomto místě nebude od věci připomenout si také dvě věci, které sice souvisí spíše s greenscreenem obecně, na cycloramě se však vyplatí dvojnásob. A) Neměli byste točit záběry s hloubkou ostrosti. Clona musí být co nejmenší, aby greenscreen nebyl rozmazaný. Jistě, netýká se to statických záběrů, kdy rozostření zelené a její slití dohromady může klíčování dokonce pomoci, jakmile však dojde na pohyb kamery, rozostřené tracking pointy znemožní trackování a compositoři budou mít velké štěstí, podaří-li se jim trackovat ručně. Pokud tedy chcete zachytit např. interakci dvou postav, přičemž jedna bude neostrá, doporučuje se natočit obě zvlášť a poté dodat neostrost digitálně.  B) Volte rychlou uzávěrku. Vyvarujete se tak pohybové neostrosti, která rozmazává rychle se pohybující předměty a ústí v oříznuté rohy při klíčování. Programy pro 2D compositing zvládnou dodat motion blur dodatečně.

02

Na greenscreen stagi často najdete stropní světla – nebojte se je používat

Svícení stage

Co se týče svícení herců na cycloramě (na níž je již greenscreen rovnoměrně nasvícen), i zde jsou jasně daná specifika. Předně pamatujte, že je třeba nasvítit jen tu část stage, která je v pozadí herce, nic víc není nutné. Zároveň, ploché nasvícení nefunguje příliš dobře v digitální kompozici (pokud to scéna přímo nevyžaduje, např v případě motion grafiky kombinované s lidskými postavami), je proto nejlepší herce zvýraznit jako při svícení kdekoliv v ateliéru.

Prvním krokem je mít z obou stran stage umístěna klíčová světla. Tak je nebudete nuceni neustále přenášet z jedné strany na druhou a bude možné je prostě jen rozsvěcet a zhasínat podle potřeby. Zároveň je třeba umístit je v dostatečné vzdálenosti od greenscreenu, aby co nejméně narušovala jeho nasvícení. Mnohé stage jsou vybaveny stropními světly, nebojte se je využít.

Co klíčová světla naruší pokaždé je nasvícení podlahy, které budete muset vyřešit hned v druhém kroku. Buď můžete měkkými zdroji světla vyrovnat místa, na nichž se objeví fleky, anebo ještě lépe využít například bílý strop studia a světlo od něj odrazit tak, aby vzniklo rovnoměrné horní nasvícení. Finálním krokem je pak pohrát si se světlem na hercích tak, aby bylo „hezké“. Na cycloramě jste však obyčejně omezeni jen na boční světla, protože umístit před zelené plátno reflektor pro zadní svícení zkrátka nelze (nemáte-li opět světla upevněna ne stropu či opravdu velký cyc, kde takový reflektor nepřekáží ani v záběru ani neruší nasvícení plátna).

08

Pokud možno nepouštějte herce k plátnu a nenarušujte klíčovými světly jeho nasvícení – stíny pak znepříjemňují klíčování…

Freelance filmař a CG grafik. Bývalý Cinematic Director ve Warhorse Studios. Milovník Pána prstenů a Jurského parku. Tvůrce VFXcz.