Tracking & Matchmoving #2 – Corner Pin a Stabilizace

5 years ago by in Jak začít s VFX Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Toto je pokračování tématu Tracking & Matchmoving, první díl čtěte zde.

Corner Pin (“Přišpendlení rohů”)

Běžný bodový tracking sice perspektivu v potaz nebere, přesto však existuje způsob, jak získat potřebná data pouze za pomoci trackování několika bodů. Klíčem je tzv. Corner Pin („přišpendlení rohů”), jež můžete pod stejným názvem nalézt třeba právě v After Effects v kolonce Distort efektů. Jeho princip je jednoduchý – pomocí na sobě nezávislých posunů čtyř rohů 2D obrázku simuluje změnu perspektivy.

Jak se tento efekt dá využít při trackování? Jednoduše. Představte si například, že máte video, v němž procházíte okolo obrazovky televize. Televize je vypnutá, obrazovka černá, vy ale chcete na její místo umístit vlastní obrázek či video. Ve videu se pohybujeme okolo obrazovky, perspektiva se mění, my ale víme, že efekt Corner Pin dokáže pomocí upravování čtyř bodů čtyřhranné plochy simulovat perspektivu… Takže co kdybychom trackovali čtyři rohy televizní obrazovky? 

Stačí mít jasně viditelné čtyři rohy čtverhranné plochy a pakliže budeme tyto rohy poté sledovat a výsledná data využijeme pro efekt Corner Pin, můžeme tak jednoduše simulovat změnu perspektivy.

Dá se říci, že na příkladu nahrazení televizní obrazovky jsme si zároveň popsali nejčastější způsob využití Corner Pin. Kdykoliv máte v záběru čtyřhrannou plochu (např. rám obrazu, obrazovky všeho druhu, výlohu, zed’ domu atd.), na kterou chcete umístit jiný plošný objekt, je dobré využít právě Corner Pin, především pro jeho rychlost a jednoduchost.

Stabilizace

Další běžnou oblastí využití bodového trackingu je stabilizace obrazu. Tou nejjednodušší (a ve velké většině případů i zcela postačující) možností je sledovat bod v obraze a poté podle něj obraz stabilizovat. Software vezme trajektorii trackovaného pohybu, invertuje ji a začne obrazem pohybovat proti pohybu této trajektorie.

To, co může na papíře působit matoucím dojmem, se dá ve skutečnosti velice snadno pochopit, jakmile si techniku vyzkoušíte. Přesto však přihodím ještě dvě další vysvětlení, jichž se mi dostalo od dvou různých učitelů:

  1. Stručně řečeno, je to podobné, jako kdybyste do obrazu strčili vždy ve chvíli, kdy se pohne určitým směrem, a to přesně stejnou silou opačného směru – pohyb se pak anuluje.
  2. Je to, jako byste na trackovaný bod přiložili prst a pevně ho přitiskli na obrazovku. Místo aby pak tento bod poskakoval všude okolo, zůstane přitisknutý na jednom místě a obraz poskakuje kolem něj.

Problém je jasný – celý obraz se posune a tím, jak začne poskakovat okolo, odhalí černé okraje. Ty se dají odstranit několika možnými způsoby. Důležité je nejdříve vrátit stabilizací posunutý obraz do středu plochy. I poté bude samozřejmě možné spatřit pohybující se černé kraje, ty však odstraníte mírným zvýšením velikosti. Obecně mám takovou zkušenost, že zvětšení videa na 103 až 108 procent (v závislosti na intenzitě klepání obrazu) je ideální pro odstranění většiny černých okrajů, aniž by výrazněji utrpěla kvalita obrazu. Pokud by i pak obraz vyklouzl mimo plochu, stačí využít metody zrcadlení okrajů, čímž se namísto černého pole objeví stranově převrácený okraj videa (efekt Unfold nebo Repeat v After Effects)

Aby stabilizace fungovala, je samozřejmě nutné sledovat ne jeden bod, nýbrž dva. Teprve tehdy se stabilizuje jak horizontální a vertikální klepání, tak rotace obrazu.

Příště si povíme něco více o trackování a vhodné vybrání trackovacích bodů…

Freelance filmař a CG grafik. Bývalý Cinematic Director ve Warhorse Studios. Milovník Pána prstenů a Jurského parku. Tvůrce VFXcz.