Jak být profesionálem (v čemkoliv a rychle)

4 years ago by in Inspirace Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nebojte se, tohle není jeden z těch článků typu „Jak zbohatnout bez námahy“ či „Jak zhubnout snadno a rychle“ atd. Vlastně jde o pravý opak – neboť být profesionálem znamená mnoho věcí, ale rozhodně to není snadné. Chcete-li co nejméně námahy, tenhle článek není pro vás.

Zároveň bych rád řekl, že být profesionálem nerovná se být mistrem. Dosáhnout mistrovství v jakémkoliv oboru zabere často mnoho let a tisíce hodin strávených konkrétní činností, jejím laděním a vybrušováním každého detailu. Ať už vám kdokoliv tvrdí cokoliv, mistrem se nestanete přes noc.

Profesionálem se ale můžete stát okamžitě. Protože profesionalita není o zkušenostech – ta je o přístupu.

Jak se stát profíkem? Stačí dvě věci: disciplína a spolehlivost. Toť vše. Nezáleží vůbec na tom, jestli jste léty prověřeným tvůrcem nebo právě začínajícím zelenáčem, míra vaší profesionality může být v obou případech totožná.

Disciplína znamená nastavit si osobní pracovní standardy a řídit se jimi.

Znamená, že nebudete pracovat, jen když se vám to hodí, když máte tvůrčí náladu, když vás políbí múza nebo když zhlédnete nějaké to motivační video. Znamená to, že si k tomu stolu sednete i ve chvíli, kdy máte náladu pod psa, nic vám nejde a nic nestíháte. Znamená, že se donutíte, protože víte, že disciplína je zvyk a ničí se právě tím, že se poruší. Disciplína vás za to odmění tím, že za chvíli nebudete ovlivňováni svými náladami, nepříznivými podmínkami ani nedostatkem inspirace. Nejenže při návalech energie podáte úžasný výkon, ale budete se moci spolehnout i na to, že při nejhorších dnech podáte alespoň uspokojivý výkon. A vězte, že nebudete souzeni podle svých nejlepších dnů, ale právě podle těch nejhorších.

Spolehlivost znamená splnit to, co slíbíte.

Dodat vše včas, být tam,  když vás někdo potřebuje a mít připravené to, co se od vás vyžaduje. Přemýšlet o věcech a předvídat je, tak, abyste v krizových situacích nebyli ti, kdo ztratí hlavu a budou pro ostatní jen přítěží. Ale nejen to – znamená i neslibovat něco, o čem víte, že nemůžete splnit. Znamená zodpovědně přijímat jen to, o čem jste si vědomi, že jste schopni dotáhnout do konce (ale to rozhodně neznamená, že nemáte v rozumné míře riskovat a snažit se překonat sami sebe) a nepřetěžovat se tak, že se jednoho dne prostě zhroutíte. Protože i zhroucení je nezodpovědností, která akorát přitíží ostatním a které můžete v mnoha případech předejít disciplinovanějším rozložením práce.

Disciplinovaní a spolehliví můžete být teď hned. Jistě, zabere to nějaký trénink a ne vždy se vám to úplně povede. Kolikrát jsem se já pracovně natolik přetáhl, že už jsem pak nemohl v práci pokračovat. Ale pokud se alespoň budete snažit řídit se těmito dvěma zásadami, pokud se donutíte a překonáte, aby se staly vaším krédem, může každý z vás být okamžitě profesionálem.

A já vás vyzývám – buďte profíky. Řiďte se zásadami disciplíny a spolehlivosti. Protože pak se v tomhle průmyslu (ale i v kterémkoliv jiném) bude pracovat o tolik lépe…

 

Freelance filmař a CG grafik. Bývalý Cinematic Director ve Warhorse Studios. Milovník Pána prstenů a Jurského parku. Tvůrce VFXcz.